تعمیرگاه تخصصی تلویزیون سامسونگ در قم | 09193056404

 • 0
تعمیرگاه تلویزیون سامسونگ در قم

تعمیرگاه تخصصی تلویزیون سامسونگ در قم | 09193056404

Category : Uncategorized

تعمیرگاه تخصصی تلویزیون سامسونگ در قم

خاتمه، قرارداد نهایی و لغو باید تابع فرم نوشته شده باشد.

(۲)کارفرما ممکن است از ادامه کار که کارمند در طی دو هفته

پس از دریافت مجوز بازنشستگی درخواست می‌کند، امتناع کند،

تنها در صورتی که به دلایل عملیاتی اضطراری جلوگیری شود.

اگر آن‌ها در نوشتن به شریک قرارداد در مدت شش ماه پس

از تاریخ مقرر درخواست تجدید نظر نکنند، باید از رابطه کاری صرف‌نظر شود.

تعمیرگاه تخصصی تلویزیون سامسونگ در قم

 

۲ برای هر در شرایط یک‌سان، یک کاربرد یک طرفه کافی است.

علاوه بر این توافقنامه جمعی، توافقنامه جمعی زیر که قابل‌اجرا خواهد

بود عبارتند از: (الف)توافق جمعی برای کارمندان ۹ ژانویه سال ۱۹۸۷

و برای کارمندان که با بند ۶ (۴)تحت پوشش قرارداد جمعی در ارتباط

با انتقال دست‌مزد کارگران در خدمات عمومی شهرداری

(TVsA – ۲۷ فوریه ۲۰۱۰)توافق جمعی برای تبدیل دست‌مزد کارگران

در خدمات عمومی شهرداری (تلویزیون – EUmw / VKA)۱۸ فوریه ۲۰۰۳ را پوشش دادند.

تعمیرگاه تلویزیون سامسونگ در قم
تعمیرگاه تلویزیون سامسونگ در قم

 

(۲)موافقتنامه های جمعی که در بند ۱ اشاره شده‌است به مواد

دیگر توافق‌های جمعی اشاره دارد، مفاد مربوطه این توافقنامه جمعی

باید جایگزین آن‌ها شود.

۲ دوره  شناخته‌شده مطابق با پاراگراف‌های ۲۲ (۱۱)و ۲۲ (a)(۱۱)به عنوان

اعضای شرکت در تاریخ مهلت (بخش ۲۲ (۱)و بخش ۲۲ (۱)به ترتیب ۱ (۱)در نظر گرفته خواهد شد.

تخصیص مرحله‌ای در گروه پاداش در پایه روابط است که واقعا

در مهلت زمانی که پاداش نسبی بیش از حد قابل تمدید است حفظ می‌شود.

۴  به کارمندان، خود کارفرما – کارمند رابطه خود را در مهلت پس از

درخواست او، بازپرداخت اساسی، پاداش عمومی و تخفیف وزنی

مرحله ۱ یا ۲، بسته به وضعیت تاهل کارمندان، و نیز هر گونه پاداش

گروه بازپرداخت باید در نظر گرفته شود؛ اگر شخص دیگری حق

عضویت در سایت را داشته باشد، کارمند فقط مسیول مرحله ۱ خواهد بود.

۵ کارگر Bei که رابطه کاری آن‌ها براساس زمان سررسید

براساس BMTG / BMT – O – O است، دست‌مزد ماهانه باید پایین گذاشته شود.

۶ – تعیین منابع ارایه‌شده برای پاراگراف‌های ۴ و ۵،  عملکردی تنها تا کنون

در نظر گرفته می‌شوند زیرا آن‌ها دیگر تحت این قرارداد

جمعی قرار ندارند و با پاراگراف‌های ۴ و ۵ پوشش داده نمی‌شوند.


Log out of this account

Leave a Reply

دسته‌ها

 • 0
 • 25
 • 8
 • 185
 • 21
 • 824
 • 2,280
 • 16,018
 • 16,018
 • 4,701