مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم | 09193056404

 • 0
مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم

مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم | 09193056404

مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم

مرجع ملی ممکن است با حداکثر دوره

در دسترس بودن  موافقت کند.

(۶)مسئولیت کارمندان برای خسارت به قصد

و سهل‌انگاری در مورد فعالیت‌های آغاز شده

توسط شرکت یا خدمات محدود می‌شود

(۳)موردی است که به طور مشترک

توسط طرفین اجرایی مورد توافق قرار گرفته‌است.

۱ موقعیت حرفه‌ای، در حالی که ادامه رابطه

استخدام موجود را ادامه می‌دهد،

استخدام دائمی  است.

دو روش برای استخدام کارکنان باید

توسط قرارداد بین کارفرما و شخص ثالث اداره شود.

مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم
مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم

عضویت در کسب‌وکار زمان سپری‌شده

در یک کارفرما در یک رابطه کاری است.

۱ – کارگران باید مطابق با فعالیت‌هایش

حداقل نیمی از زمان در ضمیمه ۱ دسته‌بندی شوند.

۲ تا اینجا پیوست ۱ به طور صریح یک اندازه‌گیری

را از جمله ۱ مشخص می‌کند،

که اندازه‌گیری باید اعمال شود.

۳ – هیچ کدام از فعالیت‌هایی که توسط کارگران انجام شود ۱ یا ۲ مورد نیاز است،

فعالیت‌های با ارزش بالاتر باید به سطح بالاتر فعالیت اضافه شوند.

(۲)گروه‌های حقوق ۲ تا ۱۵ به شش مرحله تقسیم می‌شوند

. مرحله ۲ بعد از دو سال در مرحله ۲،

مرحله ۳ بعد از دو سال در مرحله ۳،

مرحله ۴ بعد از ۴ سال در مرحله ۴، مرحله ۶ بعد از ۴ سال

در مرحله ۵، مرحله ۶ بعد از ۴ سال در مرحله ۵.

۳ بار موجب شونده را می توان برای تخصیص مرحله در نظر گرفت.

۴ خدماتی که به طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین هستند،

زمان مورد نیاز می‌تواند در مراحل کاهش یابد.

مرکز تعميرات تلويزيون سامسونگ قم

 

۵ خدماتی که به طور قابل‌توجهی کم‌تر از میانگین هستند،

زمان مورد نیاز در هر مرحله می‌تواند یک‌بار به نصف بسط داده شود.

۶ برای  در مورد شکایات، کمیسیون عملیاتی مسیول است

(۵ (۵)با رویه مربوطه.

۲ a. ۱ طبقه‌بندی به گروه حقوق بالاتر از گروه‌های حقوق ۲ تا ۱۴،

کارمند به همان سطح اختصاص داده می‌شود

که در گروه حقوق کمتری کسب می‌کند.

۲ – مدت در گروه حقوق بالاتر با گروه نرخ بالاتر آغاز می‌شود.


دسته‌ها

 • 0
 • 26
 • 9
 • 185
 • 21
 • 825
 • 2,281
 • 16,019
 • 16,019
 • 4,702